Nachbarn im Osten / Sousedé na východě

DE – Der Vorstand, Alena Leja-Hild und Andrea Numsen,  waren am Freitag, 24. Juni 2016 im Innenministerium zu Gast bei der Preisverleihung  des Schülerwettbewerbs „Nachbarn im Osten“ des Innenministeriums und des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport in Baden-Württemberg.

Unter dem Motto „Gemeinsam in Europa – Baden Württemberg & Tschechien“ haben 3.500 Schüler an diesem grenzüberschreitenden Projekt teilgenommen. Es war sehr schön zu sehen, wie Völkerverständigung heute auch funktionieren kann.

 

CZ – Členky výkonné rady našeho spolku, Alena Leja-Hild a Andrea Numsen, byly v pátek 24. června 2016 na Ministerstvu vnitra hosty slavnostního předání cen při žákovské soutěži „Sousedé na východě“ organizované Minsterstvem vnitra a Ministerstvem kultury, mládeže a sportu ve Stuttgartu.

Pod názvem „Společně v Evropě – Baden Württemberg & Česká republika“ se tohoto nesmírně zajímavého „projektu bez hranic“ zůčastnilo 3.500 žáků. Bylo krásné sledovat, jak porozumění mezi národy i dnes může fungovat, jakým kreativním způsobem žáci toto téma uchopili.

Innenministerium_logo  FullSizeRenderIMG_8044  IMG_8045