Jana Murasová – 1. Vorstand & Kursleitung

janaJana wurde 1990 in Opava (Mährisch-Schlesische Region) geboren. 2012 besuchte sie Stuttgart im Rahmen des 59. Sommersprachkurses der Universität Stuttgart, 2013 folgte der Umzug nach Stuttgart.

In Brünn hat sie erfolgreich ihr Bachelor-Abschluss in Germanistik – Deutsche Sprache und Literatur  – gemacht, 2016 folgt das Master-Abschluss in „Sprachtheorie und Sprachvergleich“. Ihre Magisterarbeit beschäftigt sich mit dem Thema der mehrsprachigen Kinder im Blickpunkt bestimmter linguistischer Phänomene.

Nach 1,5 Jahren als Au-Pair in Deutschland sammelte sie erste Erfahrungen im tschechischen Sprachunterricht für multilingual sprechende Kinder. Sie übernahm und erweiterte diese Kurse. Am Internationalen Zentrum der Universität Stuttgart arbeitet sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Auslandsstudienberatung und der Abteilung für Interkulturellen Unterricht.

Im Verein ist sie für die Organisation und Kommunikation die Schule & Kindergarten betreffend zuständig. Sie erstellt und vermittelt die Lerninhalte.

 

Jana se narodila v roce 1990 v Opavě a do Stuttgartu poprvé přišla v roce 2012 jako účastnice 59. letního jazykového kurzu na univerzitě ve Stuttgartu, v roce 2013 se do Stuttgartu přestěhovala.

V Brně vystudovala bakalářský obor „Německý jazyk a literatura“ a v tomto roce bude promovat na univerzitě Stuttgart v magisterském studiu „Sprachtheorie und Sprachvergleich“. Ve své magisterské práci se zabývá jazykovými specifiky  vícejazyčně vychovávaných dětí vzhledem k určitým lingvistickým fenoménům.

V Německu působila nejdříve 1,5 roku jako Au-Pair a po několikaměsíčním praktiku v kurzech češtiny pro vícejazyčně mluvící děti ve Stuttgart-Zuffenhausen tyto kurzy postupně převzala a rozšířila. Mimo jiné pracuje v mezinárodním centru na Univerzitě Stuttgart jako vědecká asistentka a příležitostně se zabývá překlady v rámci spolupráce s počítačovými lingvisty.