Schule / Školka

DE – SCHULE

Bei dem Angebot handelt es sich um Ergänzungsunterricht, daß den Kindern neben der Vermittlung von Sprache, Literatur und Geschichte Tschechiens auch eine Plattform bieten soll, mit gleichaltrigen Spielgefährten die Sprache und Kultur zu erleben. Dafür werden neben dem regelmäßigen Unterricht auch diverse Freizeitaktivitäten angeboten, wie zum Beispiel das jährliche Sommerfest, ein buntes Herbstgrillen, Vorlese- und Filmnachmittage, multikulturelles Adventssingen, die typisch tschechische Nikolausfeier u.v.m.

Wir haben für den Unterricht Räume im gut erreichbaren und für uns thematisch gut passenden EKiZ angemietet: Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West e. V.  – Ludwigstr. 41-43 – 70176 Stuttgart

CZ – ŠKOLA

Nabízíme doplňkové vyučování, které má dětem nejen zprostředkovat jazyk, literaturu a dějiny českých zemí, ale i také umožnit zažívat řeč a kulturu se svými vrstevníky. Proto nabízíme vedle pravidelného vyučování také odpovídající volnočasové aktivity, jako například každoroční letní slavnost, pestré podzimní grilování, předčítání a filmová odpoledne, multikulturní adventní zpívání, typickou českou mikulášskou oslavu apod.