Team / Tým

TEAM

Das im Verein aktive Team besteht momentan aus 9 Frauen und einem Mann, alle tschechischer Herkunft. Da die meisten von uns Mütter sind, liegt der Fokus natürlich auf der Vermittlung und dem Erhalt der tschechischen Sprache. Es liegt uns aber auch sehr daran, die tschechische Kultur in Stuttgart für alle erlebbar zu machen. Mit Ausnahme der Lehrkraft, deren Arbeit auf Honorarbasis vergütet wird, basiert unser Verein auf ehrenamtlichem Engagement, Begeisterung und Liebe zum Heimatland.

TÝM
Aktivní tým sestává v současné době z devíti žen a jednoho muže. Jako rodilým Češkám a zároveň matkám nám záleží na udržení rodného jazyka a tradic v našich rodinách a zároveň bychom rády přiblížily a zprostředkovaly českou kulturu i dalším lidem ve Stuttgartu. S výjimkou naší pedagogické pracovnice, jejíž práce je honorována, staví náš spolek na dobrovolném angažování, nadšení a lásce k mateřštině a ke své rodné zemi.

 

gruppe